Zmiany w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków przyjęte

Sejm przyjął poprawki Senatu zgłoszone do do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z nimi między innymi rozszerzeniu ulegnie lista osób upoważnionych do przygotowania świadectwa takiej charakterystyki. Ograniczona zostanie także możliwość ich wykonywania na własny rachunek.

Celem wprowadzanych ww ustawą zmian jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej budynków za sprawą rozszerzenia i udoskonalenia systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Ustawa wprowadza m.in. obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 mkw. (od 9 lipca 2015 r. będzie to 250 mkw.), zajmowanych przez: prokuraturę, wymiar sprawiedliwości i administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. Dodatkowo kopia świadectwa energetycznego będzie musiała być umieszczana w widocznych miejscach budynkach o funkcji usługowej, których powierzchnia wynosi ponad 500 mkw., takich jak dworce, lotniska, hale wystawiennicze i centra handlowe.

Obowiązek wykonania świadectw nie będzie dotyczyć domów budowanych na własny użytek, zabytkowych kamienic, kościołów, a także budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Ustawa wdraża postanowienia unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach.

Źródło: KRN.pl