Prezydent proponuje nowe zasady odrolnienia gruntów

Prezydent zgłosił do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który został opracowany po zgłoszeniu, 11 czerwca 2014 r., prezydenckiego weta do poprzedniej wersji tego dokumentu. Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu ułatwienie procesu odrolnienia gruntów w przypadkach, które pierwotnie wymagałyby uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Nowelizacja ma utrzymać ochronę przed zabudową najlepszych użytków rolnych tj. klas I-III. W przypadku terenów, które ze względu na lokalizację w sąsiedztwie zwartej zabudowy nie mogą stanowić dużego wsparcia dla rozwoju polskiego rolnictwa, projekt ustawy dopuszcza zwolnienia od obowiązku uzyskiwania stosownych zezwoleń dotyczących realizowania w tych miejscach nowych inwestycji. Ułatwienia mają dotyczyć również przedsięwzięć publicznych, w tym budowy szkół, obiektów kultury, dróg oraz linii energetycznych.

Zgodnie z propozycją prezydenta, inwestorzy nie będą zobowiązani do złożenia wniosku do ministra do spraw rozwoju wsi, jeśli planują budowę na obszarach rolnych spełniających następujące kryteria:

  • znajdują się na terenie zwartej zabudowy obszarów wiejskich, to znaczy położone są między gruntami zabudowanymi odległymi od siebie nie więcej niż 150 metrów i posiadającymi dostęp do tej samej drogi,
  • najmniejsza odległość od tych gruntów do granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie przekracza 50 metrów,
  • położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

Źródło: KRN.pl,   18.12.2014 Continue reading