Banki po stronie frankowiczów – to w ogóle realne?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, czy i jakie działania podejmują banki, aby poprawić sytuację kredytobiorców zadłużonych we franku szwajcarskim.. Banki zostały zobowiązane do przekazywania w odstępach tygodniowych informacji o umowach o kredyt hipoteczny w obcej walucie (franku szwajcarskim). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował następujące problemy: wysokość kupna i sprzedaży CHF, uwzględnienie ujemnej stawki bazowej LIBOR i ujemnej stopy oprocentowania, oferowanie kredytobiorcom zawieszenia spłaty kredytu, umożliwianie wydłużenia okresu kredytowania oraz umożliwienie przewalutowania kredytu po kursie niższym niż wskazany w tabeli kursowej danego banku.

Z informacji uzyskanych od instytucji biorących udział w badaniu wynika, że prawie wszystkie banki zapytane o możliwość przewalutowania kredytu dopuszczają takie rozwiązanie. Podobnie przedstawia się kwestia ustalania ujemnej stawki LIBOR – większość banków stosuje takie praktyki. Zdecydowanie rzadziej decydują się natomiast na uwzględnienie ujemnego oprocentowania (takiej możliwości nie uwzględniają m.in. Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Bank Millenium, mBank). Ponadto, nie wszystkie banki umożliwiają klientom przewalutowanie kredytów hipotecznych po kursie niższym niż kurs sprzedaży (takiej usługi nie oferują m.in. Bank BPH, Getin Noble Bank oraz DNB Bank Polska).

Szczegółowe zestawienie danych zgromadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się na stronie internetowej Urzędu. Tabela pozwala na porównanie oferty poszczególnych banków w okresie od 2 do 6 lutego 2015 r.

Źródło: KRN.pl,   02.03.2015