Kredyty Mieszkanie dla Młodych MDM

Od 1 września 2015 r. zaczną obowiązywać nowe zasady programu „Mieszkanie dla Młodych”. Najważniejsze zmiany uwzględnione w nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi zakładają zwiększenie dostępności lokali poprzez uwzględnienie rynku wtórnego w systemie dopłat. Drugim rezultatem prac nad ulepszeniem programu jest zwiększenie dofinansowania dla rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci. Dla tej grupy beneficjentów przewidziano dopłaty w wysokości 30 proc. wartości odtworzeniowej mieszkania. Przed wejściem w życie nowelizacji dofinansowanie wynosiło 15 proc.

Prorodzinny charakter programu podkreślają także inne nowe regulacje dotyczące osób wychowujących co najmniej troje dzieci, m.in. zniesienie limitu wieku (35 lat) oraz zwiększenie powierzchni, od której liczona jest dopłata – z 50 do 65 mkw. Udogodnienie dla kredytobiorców z tej grupy stanowi również umożliwienie uzyskania dofinansowania w sytuacji, jeśli kredytowana nieruchomość nie jest pierwszą zakupioną przez wnioskodawców, lecz kolejną, większą, która pozwoli poprawić ich warunki bytowe. Na większe dopłaty mogą liczyć także rodziny z dwójką dzieci – wartość rządowej pomocy wzrośnie dla nich do 20 proc.

Odmienione „Mieszkanie dla Młodych” obejmie także lokale, które powstały w wyniku przebudowy bądź adaptacji nieruchomości, co istotne – nie tylko mieszkalnych. W nowej wersji ustawy znalazł się także zapis, który włącza do programu segment lokali należących pierwotnie do spółdzielni mieszkaniowych. Celem nowelizacji jest ponadto uwzględnienie potrzeb osób bez zdolności kredytowej. Dla tej grupy beneficjentów ustawodawca określił nowe kryteria formalne.

Źródło: KRN.pl,   31.08.2015

„Mieszkanie dla Młodych” Nowe limity w programie.

Od 1 października br. obowiązują nowe limity cenowe w programie „Mieszkanie dla Młodych”. To konsekwencja zmian wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej ustalanej przez wojewodów poszczególnych regionów kraju.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego, od 1 października wzrosną limity cenowe w większości dużych miast wojewódzkich. Największa zmiana (nieco ponad 7 proc.), na korzyść potencjalnych beneficjentów programu, zaszła w Warszawie – nowy limit wynosi ty 6583,14 zł (wcześniej: 6126,90 zł). W przypadku Krakowa różnica ta wyniesie niespełna 70 zł (z 5013,80 do 5083,10 z). Z kolei wrocławianie mogą ubiegać się o dopłatę do zakupu mieszkań, których cena za metr kwadratowy jest wyższa o prawie 130 zł. Aktualny limit wynosi tu bowiem 5112,25 zł (wcześniej: 4983,55 zł).

Źródło: KRN.pl,