Kredyty Mieszkanie dla Młodych MDM

Od 1 września 2015 r. zaczną obowiązywać nowe zasady programu „Mieszkanie dla Młodych”. Najważniejsze zmiany uwzględnione w nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi zakładają zwiększenie dostępności lokali poprzez uwzględnienie rynku wtórnego w systemie dopłat. Drugim rezultatem prac nad ulepszeniem programu jest zwiększenie dofinansowania dla rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci. Dla tej grupy beneficjentów przewidziano dopłaty w wysokości 30 proc. wartości odtworzeniowej mieszkania. Przed wejściem w życie nowelizacji dofinansowanie wynosiło 15 proc.

Prorodzinny charakter programu podkreślają także inne nowe regulacje dotyczące osób wychowujących co najmniej troje dzieci, m.in. zniesienie limitu wieku (35 lat) oraz zwiększenie powierzchni, od której liczona jest dopłata – z 50 do 65 mkw. Udogodnienie dla kredytobiorców z tej grupy stanowi również umożliwienie uzyskania dofinansowania w sytuacji, jeśli kredytowana nieruchomość nie jest pierwszą zakupioną przez wnioskodawców, lecz kolejną, większą, która pozwoli poprawić ich warunki bytowe. Na większe dopłaty mogą liczyć także rodziny z dwójką dzieci – wartość rządowej pomocy wzrośnie dla nich do 20 proc.

Odmienione „Mieszkanie dla Młodych” obejmie także lokale, które powstały w wyniku przebudowy bądź adaptacji nieruchomości, co istotne – nie tylko mieszkalnych. W nowej wersji ustawy znalazł się także zapis, który włącza do programu segment lokali należących pierwotnie do spółdzielni mieszkaniowych. Celem nowelizacji jest ponadto uwzględnienie potrzeb osób bez zdolności kredytowej. Dla tej grupy beneficjentów ustawodawca określił nowe kryteria formalne.

Źródło: KRN.pl,   31.08.2015

Banki po stronie frankowiczów – to w ogóle realne?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, czy i jakie działania podejmują banki, aby poprawić sytuację kredytobiorców zadłużonych we franku szwajcarskim.. Banki zostały zobowiązane do przekazywania w odstępach tygodniowych informacji o umowach o kredyt hipoteczny w obcej walucie (franku szwajcarskim). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował następujące problemy: wysokość kupna i sprzedaży CHF, uwzględnienie ujemnej stawki bazowej LIBOR i ujemnej stopy oprocentowania, oferowanie kredytobiorcom zawieszenia spłaty kredytu, umożliwianie wydłużenia okresu kredytowania oraz umożliwienie przewalutowania kredytu po kursie niższym niż wskazany w tabeli kursowej danego banku.

Z informacji uzyskanych od instytucji biorących udział w badaniu wynika, że prawie wszystkie banki zapytane o możliwość przewalutowania kredytu dopuszczają takie rozwiązanie. Podobnie przedstawia się kwestia ustalania ujemnej stawki LIBOR – większość banków stosuje takie praktyki. Zdecydowanie rzadziej decydują się natomiast na uwzględnienie ujemnego oprocentowania (takiej możliwości nie uwzględniają m.in. Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Bank Millenium, mBank). Ponadto, nie wszystkie banki umożliwiają klientom przewalutowanie kredytów hipotecznych po kursie niższym niż kurs sprzedaży (takiej usługi nie oferują m.in. Bank BPH, Getin Noble Bank oraz DNB Bank Polska).

Szczegółowe zestawienie danych zgromadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się na stronie internetowej Urzędu. Tabela pozwala na porównanie oferty poszczególnych banków w okresie od 2 do 6 lutego 2015 r.

Źródło: KRN.pl,   02.03.2015

Prezydent proponuje nowe zasady odrolnienia gruntów

Prezydent zgłosił do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który został opracowany po zgłoszeniu, 11 czerwca 2014 r., prezydenckiego weta do poprzedniej wersji tego dokumentu. Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu ułatwienie procesu odrolnienia gruntów w przypadkach, które pierwotnie wymagałyby uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Nowelizacja ma utrzymać ochronę przed zabudową najlepszych użytków rolnych tj. klas I-III. W przypadku terenów, które ze względu na lokalizację w sąsiedztwie zwartej zabudowy nie mogą stanowić dużego wsparcia dla rozwoju polskiego rolnictwa, projekt ustawy dopuszcza zwolnienia od obowiązku uzyskiwania stosownych zezwoleń dotyczących realizowania w tych miejscach nowych inwestycji. Ułatwienia mają dotyczyć również przedsięwzięć publicznych, w tym budowy szkół, obiektów kultury, dróg oraz linii energetycznych.

Zgodnie z propozycją prezydenta, inwestorzy nie będą zobowiązani do złożenia wniosku do ministra do spraw rozwoju wsi, jeśli planują budowę na obszarach rolnych spełniających następujące kryteria:

  • znajdują się na terenie zwartej zabudowy obszarów wiejskich, to znaczy położone są między gruntami zabudowanymi odległymi od siebie nie więcej niż 150 metrów i posiadającymi dostęp do tej samej drogi,
  • najmniejsza odległość od tych gruntów do granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie przekracza 50 metrów,
  • położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

Źródło: KRN.pl,   18.12.2014 Continue reading

„Mieszkanie dla Młodych” Nowe limity w programie.

Od 1 października br. obowiązują nowe limity cenowe w programie „Mieszkanie dla Młodych”. To konsekwencja zmian wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej ustalanej przez wojewodów poszczególnych regionów kraju.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego, od 1 października wzrosną limity cenowe w większości dużych miast wojewódzkich. Największa zmiana (nieco ponad 7 proc.), na korzyść potencjalnych beneficjentów programu, zaszła w Warszawie – nowy limit wynosi ty 6583,14 zł (wcześniej: 6126,90 zł). W przypadku Krakowa różnica ta wyniesie niespełna 70 zł (z 5013,80 do 5083,10 z). Z kolei wrocławianie mogą ubiegać się o dopłatę do zakupu mieszkań, których cena za metr kwadratowy jest wyższa o prawie 130 zł. Aktualny limit wynosi tu bowiem 5112,25 zł (wcześniej: 4983,55 zł).

Źródło: KRN.pl,

Zmiany w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków przyjęte

Sejm przyjął poprawki Senatu zgłoszone do do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z nimi między innymi rozszerzeniu ulegnie lista osób upoważnionych do przygotowania świadectwa takiej charakterystyki. Ograniczona zostanie także możliwość ich wykonywania na własny rachunek.

Celem wprowadzanych ww ustawą zmian jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej budynków za sprawą rozszerzenia i udoskonalenia systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Ustawa wprowadza m.in. obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 mkw. (od 9 lipca 2015 r. będzie to 250 mkw.), zajmowanych przez: prokuraturę, wymiar sprawiedliwości i administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. Dodatkowo kopia świadectwa energetycznego będzie musiała być umieszczana w widocznych miejscach budynkach o funkcji usługowej, których powierzchnia wynosi ponad 500 mkw., takich jak dworce, lotniska, hale wystawiennicze i centra handlowe.

Obowiązek wykonania świadectw nie będzie dotyczyć domów budowanych na własny użytek, zabytkowych kamienic, kościołów, a także budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Ustawa wdraża postanowienia unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach.

Źródło: KRN.pl

Pośrednik ze znakiem jakości – podsumowanie 6 miesięcy deregulacji

Pół roku po rządowym uwolnieniu zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości Polska Federacja Rynku Nieruchomości zapytała pośredników o zmiany na rynku. Tylko 3 proc. badanych uważa, że osoby, które wchodzą do zawodu utrzymują wysokie standardy. Ponadto aż 81 proc. raportuje, że klienci biur nie zwracają uwagi na obowiązkowe ubezpieczenie OC pośredników.

Wzrost nieuczciwości

W sondażu na temat deregulacji, zrealizowanym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości wzięło udział 419 pośredników. Ankietowani są świadkami wzrostu nieuczciwych praktyk. 55 proc. twierdzi, że nieetyczne i nieprofesjonalne zachowania zdarzają się częściej niż przed deregulacją. O tego rodzaju praktykach pośrednicy są informowani przez klientów.

Brak czujności

Pośrednicy alarmują też, że większość klientów nie sprawdza licencji potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe. 59 proc. badanych nie zauważyła żadnych zmian w stosunku do okresu sprzed deregulacji, a tylko co czwarty spotkał się z częstszą prośbą o okazanie licencji. Podobnie jest z ubezpieczeniem OC pośredników. Aż 81 proc. pośredników raportuje, że klienci nie pytają lub nie wiedzą o tym, że zgodnie z prawem pośrednik musi posiadać ubezpieczenie OC, dzięki któremu ewentualne odszkodowanie zostanie pokryte z ubezpieczenia.

Źródło: PFRN.pl,  2014.07.17

 

Nieruchomości Żnin. www.wieczorek.nieruchomosci.pl

logo wieczorek nieruchomosci

Witam

Zapraszam do korzystania z biura nieruchomości www.wieczorek.nieruchomosci.pl.